Buradasınız

31/3/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/4/2022 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

31/3/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1/4/2022 tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı.

1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/3/2022 tarihli ve 5360 sayılı  Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile;

-Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere mevduat faizleri ile katılım hesapları karşılığı ödenen kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi,

-Bazı yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranının yürürlük süresi,

-Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda uygulanan indirimli tevkifat oranlarının yürürlük süresi

30/6/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 3 ay uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.