Buradasınız

Kurumsal

Gelir İdaresi Başkanlığının Tarihi Gelişimi

Osmanlılarda ilk mali teşkilat I. Murat (1359-1389) zamanında kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun hem gelirlerinde, hem giderlerindeki önemli artış nedeniyle bu yapı geliştirilmiştir. 1838 yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı yoktur.

Devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti 1838 yılında kurulmuştur. Bu nezaretin yapısı her biri bir "Reis" in başkanlığında "Daire"lerden oluşmaktadır. Bu daireler içinde Baş Vergisi veya Haraç Dairesi, "Avarız" ve "Bedeli Nuzil" denilen ve kentlerden mahalleler itibariyle alınan resimlerle ilgili dairedir. Bir anlamda bugünkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin bu daire tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

1838 yılında Avarız ve Bedel-i Nuzil Dairesi olarak kurulan bu gelir idaresi, 1936’da Varidat Umum Müdürlüğüne dönüşmüştür. 1942 yılında yapılan değişiklikle Varidat Umum Müdürlüğü kaldırılmış ve Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri kurulmuştur.

1946 yılında Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri de kaldırılmış ve  Gelirler Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur.

2005 yılında ise 5345 sayılı kanunla gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönüştürülmüştür. Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere kurulmuştur.

YÖNETİCİLERİMİZ


Gelirler Genel Müdürleri
SıraAdı ve SoyadıBaşladığı TarihAyrıldığı Tarih
1.Ferit MELEN20/11/194309/06/1950
2.Sami ŞEHBENDERLER31/01/195115/03/1955
3.Zeyyad BAYKARA24/03/195524/10/1960
4.Ahmet Tevfik ALPASLAN30/06/196101/11/1962
5.Cavit KINAY24/10/196201/05/1963
6.Mesut EREZ07/09/196310/10/1965
7.Adnan Başer KAFAOĞLU25/08/196615/07/1972
8.İsmail ERTAN15/07/197212/06/1974
9.Erdoğan KOÇAK10/09/197402/06/1975
10.Abdullah Aykon DOĞAN02/06/197507/07/1978
11.Ahmet ESEN17/07/197814/05/1980
12.Ahmet Senvar DOĞU14/05/198023/10/1981
13.Abdullah Aykon DOĞAN15/07/198210/05/1984
14.Nejat Altan TUFAN25/07/198405/07/1992
15.Zekeriya TEMİZEL05/07/199220/09/1993
16.Murat SEMERCİGİL21/09/199329/09/1994
17.Hasan Basri AKTAN03/10/199429/07/1997
18.Doç.Dr.Nevzat SAYGILIOĞLU30/07/199711/01/1999
19.M.Akif HAMZAÇEBİ04/03/199908/08/2002
20.Metin ÖZŞAHİN10/10/200221/01/2003
21.Osman ARIOĞLU22/01/200317/05/2005
Gelir İdaresi Başkanları
SıraAdı ve SoyadıBaşladığı TarihAyrıldığı Tarih
1.Osman ARIOĞLU17/05/200516/11/2007
2.Mehmet Akif ULUSOY16/11/200716/03/2009
3.Mehmet KİLCİ16/03/200905/05/2014
4.Adnan ERTÜRK05/05/201423/06/2018 (vefat)
5.Necmi KESKİNSOY (Vekaleten)25/06/2018 07/01/2019
6.Bekir BAYRAKDAR07/01/2019 
Türkçe