Buradasınız

Kurumsal

OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan Yeni Bağımsız Devletlerin piyasa ekonomisine geçiş sürecinde teknik bilgi yardımı sağlamak amacıyla OECD üyesi ülkelerin öncülüğünde, söz konusu ülkelerin üst düzey vergi memurlarına vergi alanında bilgi değişimi ortamı sağlamak üzere OECD bünyesinde vergi merkezleri kurulmuştur.

Merkezlerin bir kısmı 1991 yılından itibaren kuruluş sırasına göre Budapeşte, Viyana ve Kopenhag’da faaliyete başlamışlardır. Daha sonra Türkiye’nin hem bir OECD üyesi ülke olması hem de söz konusu ülkelerle tarihsel bağları bulunması nedeniyle özellikle Orta Asya ve Kafkas Ülkelerine yönelik eğitim verecek bir merkezin Ankara’da kurulmasının ideal bir seçim olacağı düşünülerek 1993 yılında Ankara OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi kurulmuştur. Halen faaliyette bulunan diğer OECD Çok Taraflı Vergi Merkezleri ise Budapeşte, Çin, Seul, Meksiko ve Viyana’dadır.

OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi, OECD ile T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği bir protokol çerçevesinde TİKA ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde kurulmuş olup, Çok Taraflı Vergi Programları uygulanması faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti ile OECD arasında imzalanan “Mutabakat Muhtırası” ile sağlanmaktadır.

OECD Çok Taraflı Vergi Merkezlerinin harcamaları, OECD üyesi ülkelerce sağlanan gönüllü nakdi ve ayni katkılardan oluşturulan bir bütçeden karşılanmaktadır. OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinin harcamaları bu bütçeden ayrılan paylar ve Gelir İdaresi Başkanlığının ayni yardımları ile karşılanmaktadır.

1993 yılından beri faaliyette bulunan OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde bugüne kadar başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 92 değişik ülkeden 5537 üst düzey vergi memuru seminerlere katılmıştır.

OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezindeki seminerlere katılımcı gönderen ülkeler şunlardır: Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Britanya Virgin Adaları, Bosna-Hersek, Bostvana, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Filipinler, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İrlanda, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, İtalya, Jamaika, Japonya, Jersey, Kamboçya, Kamerun, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kore, Kosova, Lesotho, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Maldivler, Malezya, Malta, Mauritius, Meksika, Mısır, Moğolistan, Moldova, Nepal, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Vietnam, Yunanistan ve Zambia.

Türk Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanları da Ankara’da düzenlenen bu seminerlere kendi uzmanlık konularındaki bilgilerini paylaşmak amacıyla katılım sağlamaktadırlar.

Seminerlerde Uluslararası Vergilendirme Sistemleri ile ilgili; Çokuluslu Şirketlerin Denetimi, Transfer Fiyatlandırması, Vergi Anlaşmalarının Uygulanması, Bilgi Değişimi ve Banka Gizliliği ile Uluslararası Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma gibi konular işlenmektedir.

 Seminerler, OECD üyesi ülkelere mensup uluslararası vergilendirme prensipleri alanında deneyimli uzmanlar ve üst düzey bürokratlar tarafından verilmektedir. Bu grup içinde yer alan Türk Gelir İdaresi Başkanlığı bürokratları da Ankara ve diğer Merkezlerde seminer vermektedir.

Ankara Merkezi en çok seminer düzenleyen merkezlerden birisidir. OECD, 1997 yılında Orta Asya’ya ilave olarak Orta Avrupa üst düzey bürokratlarının eğitimlerinin çeşitli destek seminerlerle Ankara’da yapılmasını kararlaştırmıştır. Daha sonra bu gruba Afrika Ülkeleri de dahil edilmiştir.

OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde yapılan vergilendirmeyle ilgili bu tür seminerler OECD üyesi olmayan ülkelerin, uluslararası ticaret ve yatırımın geliştirilmesine yönelik ekonomik büyümeyi teşvik eden vergilendirme uygulamalarına uyum sağlamaları yönünde teşvikine katkı sağlamaktadır. OECD’nin üye olmayan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamındaki bu çabaları, bu ülkelerin uluslararası uygulamalara dahil edilmesini ve OECD’ye üye olan ve olmayan ülkeler arasında diyalogun geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Türkçe