Buradasınız

Kurumsal

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz


Mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplamaktır.

Vizyonumuz


Ekonomik aktiviteleri kavrayarak vergi ve diğer gelirleri tam ve zamanında toplayan, kayıtlı ekonomiyi teşvik eden, yetkin beşeri sermayesiyle kaliteli hizmet sunan, mükellef odaklı, yenilikçi ve katılımcı örnek bir idare olmaktır.

Temel Değerlerimiz


Saydamlık
Katılımcılık
Etkinlik
Verimlilik
Güvenilirlik
Adalet
Tarafsızlık
Çözüm Odaklılık
Yetkinlik
Sürekli Gelişim

Türkçe