Özel Tüketim Vergisi Tutarları Ve Oranları

(1) I SAYILI LİSTENİN yürürlük tarihi itibariyle güncel tutarları :