Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İstatistikler

Bütçe GelirleriOECD Üyesi Ülkelere İlişkin Çeşitli Vergi İstatistikleri
Çeşitli Vergi İstatistikleriVergi Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler
Engellilik İndirimine İlişkin Vergi İstatistikleriVarlık Barışı Kanununa İlişkin İstatistikler

Aylar İtibariyle Mükellef Sayıları

Yılı

NACE 6'lı Faaliyet Kodlarına Göre Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ve Matrah Bilgileri

Vergi Kimlik Numarası Sayıları
En Çok Vergi Ödeyen Mükellefler Listesi
Gelir Vergisi
Vergilendirme Dönemi :
Kurumlar Vergisi
Vergilendirme Dönemi :
Otomasyonlu Nakil Vasıtaları Vergi Dairelerine İlişkin İstatistikler
Yıl:Ay:
Türkiye Geneli Beyanname Özetleri
Vergilendirme Dönemi :
2000-2018 Vergilendirme Dönemlerinde İller Bazında Beyan Edilen Matrah ve Vergi Tutarları
Vergi Türü:
İllerin Otomasyon Durumu
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi
Türkçe